Aktualności
Zakończenie projektu ochrony muraw kserotermicznych

Komisja Europejska pozytywnie oceniła i zaakceptowała raport końcowy projektu LIFE12 NAT/PL/000053 ochrony siedlisk na terenie wybranych obszarów Natura 2000 Wyżyny Miechowskiej oraz w obszarze Dolina Prądnika na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego

2019-03-15
Finansowanie sieci Natura 2000 w kolejnej perspektywie finansowej

21 lutego 2019 r. odbyły się warsztaty Wzmocnienie inwestycji w sieć obszarów Natura 2000 poprzez dostęp do funduszy UE i aktualizację priorytetowych ram działania. Jednym z celów była dyskusja dotycząca możliwości finansowania sieci obszarów Natura 2000 po 2020 roku

2019-02-21
Uznanie dla działań RDOŚ w Krakowie

Podczas jubileuszowego spotkania z okazji 90-lecia działalności Ligii Ochrony Przyrody Małgorzata Mordarska-Duda - Zastępca Regionalnego Dyrektora, Regionalny Konserwator Przyrody w Krakowie, odebrała medal za zasługi dla ochrony przyrody i kształtowania środowiska

2019-02-15
Światowy Dzień Mokradeł 2019

Zapraszamy do udziału w tegorocznych obchodach Światowego Dnia Mokradeł. W tym roku tematem przewodnim jest ochrona mokradeł w kontekście walki ze zmianami klimatu

2019-01-07
Nie taki wilk straszny, jak go malują

7 grudnia 2018 r. w Nowym Sączu odbyła się konferencja szkoleniowa, której celem było przedstawienie informacji o biologii, ekologii oraz zasadach postępowania w przypadkach szkód spowodowanych przez wilki lub potencjalnych zagrożeń w relacjach wilk – człowiek

2018-12-28
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka