• Informujemy o nowych adresach poczty elektronicznej pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Nowe adresy stworzone są według wzoru: imię.nazwisko.krakow@rdos.gov.pl. Aktualne adresy sekretariatów oraz naczelników poszczególnych wydziałów dostępne są w zakładce Kontakt

  • W przypadku stwierdzenia schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika należącego do gatunków chronionych, a w szczególności wilka, rysia lub niedźwiedzia, należy wypełnić formularz zgłoszenia i przesłać go do właściwej terytorialnie regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, więcej informacji

Aktualności
Ochrona czynna w rezerwacie przyrody Skołczanka

W ramach akcji SkołczAkcja wolontariusze przeprowadzili działania ochronne na terenie rezerwatu przyrody Skołczanka. W akcji wzięli udział pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie


2016-06-21
RDOŚ w Krakowie w projekcie Argonauci

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie wzięła udział w projekcie Argonauci, który służy promocji i wzmacnianiu współpracy oraz wdrażaniu dobrych praktyk w funkcjonowaniu administracji publicznej


2016-06-15
Polsko-ukraińska współpraca na rzecz ochrony dużych drapieżników

W warsztatach dotyczących dużych drapieżników wzięli udział pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i w Rzeszowie. Celem spotkania była prezentacja wiedzy związanej z godzeniem aktywności i ochrony drapieżników


2016-06-09
Dofinansowanie na ochronę zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych

Do 29 lipca 2016 r. w konkursie Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych można składać wnioski aplikacyjne o dofinansowanie ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych


2016-06-08
Odnawialne źródła energii i ochrona przyrody w południowo-wschodniej Polsce

W Tarnowie odbyła się konferencja Odnawialne źródła energii i ochrona przyrody w południowo-wschodniej Polsce. Patronat nad wydarzeniem objął Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie


2016-06-06
Więcej aktualności
Kalendarium