czwartek, 24 lipca 2014, 00:44

PDF Drukuj Email

Granice obszarów chronionych w Geoserwisie GDOŚ

Uprzejmie informujemy, że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska udostępniła publicznie granice form ochrony przyrody z terenu Polski. W uruchomionym pod adresem http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ serwisie możliwe jest wyświetlenie granic parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu oraz obszarów Natura 2000 (wkrótce pojawią się również warstwy innych form ochrony przyrody). Dzięki serwisowi możliwe jest m.in. określenie położenia działek na tle sieci obszarów chronionych czy też na podkładzie ortofotomap (zdjęć lotniczych).

Serwis dostępny jest pod adresem http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Uwaga! Część z obszarów chronionych jest w obecnej chwili w trakcie aktualizacji lub weryfikacji granic.

 

Szczegółowe informacje na temat form ochrony przyrody województwa małopolskiego dostępne są
w rejestrze form ochrony przyrody województwa małopolskiego.

 

Ponadto istnieje możliwość wyświetlenia granic obszarów chronionych udostępnianych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska za pomocą Geoportalu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Aby skorzystać z tej możliwości należy wykonać następujące kroki:
1. W przeglądarce internetowej wpisujemy adres http://maps.geoportal.gov.pl.
2. Po uruchomieniu się Geoportalu wybieramy 12 z kolei ikonę na pasku znajdującym się powyżej okna mapy (zdefiniuj źródło danych).
3. W oknie definicji źródła danych wybieramy typ WMS.
4. Z wyświetlonej listy dostępnych źródeł danych wybieramy pozycję "GDOŚ - Obszary chronione" (na końcu listy).
5. Po naciśnięciu przycisku rejestruj na mapie pojawią się granice obszarów chronionych.