• W przypadku stwierdzenia schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika należącego do gatunków chronionych, a w szczególności wilka, rysia lub niedźwiedzia, należy wypełnić specjalny formularz i przesłać go do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie

Aktualności
Pszczoła siedząca na kwiecie wierzby
Chrońmy owady zapylające

Owady zapylające, to bohaterowie tegorocznych tapet - kalendarzy, które przez cały 2016 rok przypominać będą o pięknie polskiej przyrody i najważniejszych kwestiach dotyczących środowiska przyrodniczego i ochrony bioróżnorodności Polski


2015-12-31
Nowe plany ochrony rezerwatów przyrody

Obowiązują zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody Bór na Czerwonem i Lipowiec


2015-12-29
Ochrona orlika krzykliwego

Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu programu ochrony, opracowanego dla orlika krzykliwego Aquila pomarina. Uwagi do projektu można zgłaszać do 5 stycznia 2016 r.


2015-12-23
Ptaki Karpat

Odbyło się spotkanie w sprawie projektu Inwentaryzacja kluczowych gatunków ptaków polskich Karpat oraz stworzenie systemu ich monitorowania i ochrony


2015-12-14
Kolejny pacjent małopolskiego ośrodka rehabilitacji odzyskał wolność

Dzięki zaangażowaniu pracowników ośrodka rehabilitacji Stacji Doświadczalnej Instytutu Nauk o Zwierzętach w Mydlnikach koło Krakowa zdrowie i wolność odzyskał orzeł przedni znaleziony w okolicach Buska-Zdroju


2015-12-11
Więcej aktualności
Kalendarium