• Informujemy o nowych adresach poczty elektronicznej pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie. Nowe adresy stworzone są według wzoru: imię.nazwisko.krakow@rdos.gov.pl. Aktualne adresy sekretariatów oraz naczelników poszczególnych wydziałów dostępne są w zakładce Kontakt

  • W przypadku stwierdzenia schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika należącego do gatunków chronionych, a w szczególności wilka, rysia lub niedźwiedzia, należy wypełnić formularz zgłoszenia i przesłać go do właściwej terytorialnie regionalnej dyrekcji ochrony środowiska, więcej informacji

Aktualności
Kamieńce w obszarze Natura 2000 Dolny Dunajec PLH120085
Konsultacje zmiany małopolskich planów zadań ochronnych

Do 12 maja 2016 r. można składać uwagi do projektów zmiany planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca oraz Dolny Dunajec


2016-04-26
Ochrona szlaków migracji płazów w Małopolsce

W ramach współpracy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie z zarządami dróg i stowarzyszeniami działającymi na terenie Małopolski już kolejny raz podjęte zostały działania mające na celu ochronę szlaków migracji płazów


2016-04-20
Narada GDOŚ i RDOŚ

W dniach 14-15 kwietnia 2016 r. w Masłowie koło Kielc odbyła się narada Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska


2016-04-18
Centrum Informacji Natura 2000

W Krakowie stworzono Centrum, które służy informacją dotyczącą lokowania inwestycji na obszarach Natura 2000, sporządzania raportów i przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko oraz  planów zadań ochronnych


2016-04-13
Klasztor w Czernej
Konsultacje zmiany małopolskich planów zadań ochronnych

Do 7 kwietnia 2016 r. można składać uwagi do projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Czerna i Krynica


2016-03-29
Więcej aktualności
Kalendarium