REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

  • W związku z realizacją projektu gospodarowania populacją bobra europejskiego w województwie małopolskim istnieje możliwość bezpłatnego otrzymania materiałów do zabezpieczenia drzew i upraw przed szkodami (siatka leśna, siatka metalowa oraz słupki). W celu otrzymania siatki prosimy o złożenie pisemnego wniosku zawierającego opis sytuacji oraz orientacyjną ilość potrzebnych materiałów. Kontakt: tel. 14 69-63-243, więcej o projekcie

  • W przypadku stwierdzenia schwytania, zabicia lub znalezienia martwego lub rannego osobnika należącego do gatunków chronionych, a w szczególności wilka, rysia lub niedźwiedzia, należy wypełnić specjalny formularz i przesłać go do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie

Aktualności
Zarządzanie populacją małopolskich bobrów

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie zrealizowała projekt, w ramach którego przekazano właścicielom gruntów na których aktywne są bobry, materiały do grodzenia umożliwiające ograniczenie działalności tych pracowitych zwierząt


2014-11-20
Ochrona pierwiosnki omączonej

Podczas zorganizowanego w Krakowie seminarium, podsumowującego III etap projektu ochrony stanowiska pierwiosnki omączonej, zaprezentowano najnowsze wyniki badań prowadzonych nad populacją tego gatunku w Polsce


2014-11-12
Najlepsze praktyki ochrony głuszca

W październiku 2014 r. odbyło się ostatnie szkolenie prezentujące najlepsze praktyki ochrony gatunków i siedlisk. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie


2014-10-20
Nowe rozporządzenia o ochronie gatunkowej roślin i grzybów

17 października 2014 r. weszły w życie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej roślin i grzybów


2014-10-17
Nowe rozporządzenie o ochronie gatunkowej zwierząt

8 października 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dokument określa gatunki objęte ochroną ścisłą, częściową, wymagające ustalenia stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania

 


2014-10-09
Więcej
Kalendarium